Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą także złożyć wniosek o dofinansowanie realizowanych inwestycji w naborze wniosków dla gmin popegeerowskich (Edycja trzecia – PGR).

Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00. W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg, szkół, przedszkoli i żłobków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W edycji tej samorządom przyznano dofinansowanie o wartości 30 mld złotych. Dofinansowanie przynajmniej jednej zgłoszonej inwestycji otrzyma 98 proc. samorządów w Polsce. Wartość drugiej edycji programu była więc wyższa niż pierwszej, w której samorządy otrzymały 23,8 mld złotych.

Powiat Czarnkowsko-trzcianecki

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
– 5 000 000,00 zł- termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance
– 10 000 000,00 zł – rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko

Gmina Miasta Czarnków
– 4 750 000,00 zł – przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: przebudowa ul. Sikorskiego-Etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska
– 6 030 000,00 zł – przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie

Gmina Czarnków
– 5 101 000,00 zł – budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie – Etap 2
– 4 937 000,00 zł – budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie – Etap 1

Gmina Trzcianka
– 9 990 000,00 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance

Gmina Krzyż Wielkopolski
– 4 840 409,11 zł – przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345 )

Gmina Połajewo 
– 5 225 000,00 zł – przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna
– 5 000 000,00 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

GminaWieleń
– 4 507 750,00 zł – budowa sieci wodociągowej dla wsi Mężyk wraz z rozbudową SUW w Rosku

Gmina Drawsko
– 4 750 000,00 zł – budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko
– 3 177 000,00 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko

Gmina Lubasz
– 5 035 000,00 zł – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek
– 4 465 000,00 zł- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie

Gmina Wieleń
– 5 795 000,00 zł – przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu

Powiat Chodzieski

Starostwo Powiatowe w Chodzieży
– 4 721 500,00 zł- podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży
– 4 473 000,00 zł – modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży

Gmina Chodzież
– 6 218 700,00 zł – budowa drogi gminnej relacji Konstantynowo-Pietronki
– 1 976 000,00 zł – budowa drogi – Strzelce, gm. Chodzież
– 1 805 000,00 zł – budowa drogi-Rataje Os. Zielone Wzgórze, gm. Chodzież

Gmina Margonin
– 4 750 000,00 zł – budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin
– 4 655 000,00 zł – rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną

Gmina Szamocin
– 9 850 000,00 zł -przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

Gmina Budzyń
– 5 000 000,00 zł – przebudowa / modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Budzyniu
– 4 995 000,00 zł – przebudowa Stadionu Sportowego w Budzyniu (budowa boiska piłkarskiego i zakończenie budowy drugiego etapu części lekkoatletycznej)

Powiat Grodziski

Starostwo Powiatowe w Grodzisku
– 5 000 000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – etap I

Gmina Grodzisk Wielkopolski
– 9 500 000,00 zł – budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiat. nr 2723P, gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z oświetleniem

Gmina Kamieniec
– 3 800 000,00 zł – przebudowa ulicy Szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem
– 2 850 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 537519P – Kowalewo-Wąbiewo

Gmina  Wielichowo
– 14 837 024,48 zł – budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
– 984 567,22 zł – budynek remizy OSP w Gradowicach

Gmina Granowo
– 5 000 000,00 zł – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Granowie

Gmina Rakoniewice
– 1 924 274,00 zł – przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa
– 1 402 688,00 zł – przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
– 15 314 312,00 zł – uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice

Powiat Międzychodzki

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
– 4 241 500,00 zł – rozwój infrastruktury społecznej Powiatu Międzychodzkiego poprzez termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach etap I
– 8 955 000,00 zł – rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły

Gmina Międzychód
6 210 383,00 zł – zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie
– 3 422 357,00 zł – Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie

Gmina Chrzypsko Wielkie
7 265 991,00 zł – budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim

Gmina Kwilcz
3 325 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu
– 6 800 000,00 zł – budowa przedszkola w Kwilczu

Gmina Sieraków
– 4 750 000,00 zł – program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
– 3 771 900,00 zł  – zmiana sposobu użytkowania wiaty – zadaszonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną

Powiat Nowotomyski

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
– 9 775 000,00 zł – rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I
– 5 000 000,00 zł – rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu

Gmina Nowy Tomyśl
– 9 999 000,00 zł – budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu

Gmina Miedzichowo
– 3 800 000,00 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach
– 2 700 000,00 zł – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie

Gmina Opalenica
– 6 800 000,00 zł – przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy

Gmina Kuślin

– 9 000 000,00 zł – budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach
– 4 750 000,00 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie

Gmina Zbąszyń
– 3 800 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu
– 6 800 000,00 zł – rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno- sportowego w Zbąszyniu

Gmina Lwówek
– 3 325 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice-Zębowo
– 4 275 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P

Powiat Obornicki

Starostwo Powiatowe w Obornikach
– 1 006 093,00 zł – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronom. na cele PCPR i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
– 15 758 388,94 zł – rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo

Gmina Oborniki
2 524 376,00 złrozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową
– 8 360 000,00 zł – przebudowa ul. Droga Leśna, ul. Armii Krajowej, ul. Szarych Szeregów w Obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn

Gmina Ryczywół
3 500 000,00 złmodernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole
– 5 000 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – zadanie I

Gmina Rogoźno
5 150 000,00 złbudowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce
– 2 736 000,00 zł- budowa ulicy Południowej w Rogoźnie, wraz z odwodnieniem

Powiat Pilski

Starostwo Powiatowe w Pile
– 14 250 000,00 zł- modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego
– 4 749 050,00 zł – budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki

Gmina Piła
– 4 500 000,00 zł – rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
– 17 700 000,00 zł – budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile-
7 800 000,00 zł – budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile

Gmina Białośliwie
– 1 710 000,00 zł – rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie
– 1 620 000,00 zł – budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu
– 1 805 000,00 zł – przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej

Gmina Wyrzysk
– 5 000 000,00 zł- budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku
– 3 000 000,00 zł- budowa ulic na osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku

Miasto i Gmina Wysoka
– 4 250 000,00 zł – budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej
– 1 800 000,00 zł – remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy

Gmina Szydłowo
– 2 000 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą
– 617 000,00 zł – budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej
– 2 373 000,00 zł – przebudowa hydroforni Jaraczewo

Gmina Łobżenica
– 4 275 000,00 zł – budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)
– 3 325 000,00 zł – budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada – Witrogoszcz Wieś
– 2 550 000,00 zł – modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

Gmina Ujście
– 3 087 500,00 zł – budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo
– 2 660 000,00 zł – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej oraz części ulicy Ogrodowej w Ujściu
– 3 724 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie

Miasto i Gmina Kaczory
– 2 550 000,00 zł – budowa przedszkola w Rzadkowie
– 5 525 000,00 zł – rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach
– 3 705 000,00 zł – modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory

Gmina Miasteczko Krajeńskie
– 6 305 000,00 zł- przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową
– 2 700 000,00 zł – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim

Powiat Szamotulski

Starostwo Powiatowe w Szamotułach
– 5 102 082,01 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy – Lubosina w m. Pniewy ul. Konińska w Pniewach
– 3 529 870,28 zł- termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach
– 4 047 745,50 zł – rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach

Miasto i Gmina Szamotuły
6 800 000,00 złbudowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach
– 3 150 000,00 zł – budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły

Gmina Pniewy
9 357 500,00 złrozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem
– 4 465 000,00 zł – przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach

Gmina Duszniki
4 750 000,00 złmodernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie
– 2 850 000,00 zł – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów

Gmina Obrzycko
802 750,00 zł przebudowa Dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko – Etap II
– 4 710 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo – Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym
– 1 035 000,00 zł – rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Miasto Obrzycko
4 750 000,00 złrozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
– 4 500 000,00 zł – przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5
– 4 750 000,00 zł – utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych (ul. Cisowa, Słoneczna, Sportowa, Spichrzowa) w Obrzycku

Gmina Kaźmierz
– 4 702 500,00 zł- rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie
– 3 135 000,00 zł – przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu
– 2 375 000,00 zł – przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu

Gmina Wronki
– 4 993 311,87 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Gmina Ostroróg
– 4 208 778,00 zł – budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową

Powiat Wągrowiecki

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
– 3 040 000,00 zł – remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– 4 655 000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
– 17 000 000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Damasławek
– 2 999 150,00 zł – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw na terenach wiejskich
– 1 999 750,00 zł – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Damasławek
– 4 999 850,00 zł – budowa zachodniej obwodnicy Damasławka etap 1 i 2 oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w Damasławku

Gmina  Miejska Wągrowiec
– 1 662 500,00 zł – budowa ulicy Regatowej i Jachtowej w Wągrowcu
– 11 340 000,00 zł – rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru w Wągrowcu – etap I

Gmina Wągrowiec
– 2 500 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody
– 2 500 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potulice wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody
– 3 000 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec

Gmina Mieścisko
– 2 660 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej Mirkowice – Mirkowiczki

Gmina Wapno
– 4 750 000,00 zł – projekt i przebudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody

Miasto i Gmina Gołańcz
– 1 582 083,00 zł – budowa remizy OSP w Olesznie
– 3 484 956,18 zł – budowa ulicy przy Zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– 3 055 169,90 zł – przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – III etap

Gmina Skoki
– 10 000 000,00 zł – budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – etap I

Powiat Wolsztyński

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
– 4 470 472,01 z  – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego, i Niałeckiej w Wolsztynie
– 17 670 601,98 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń – Osłonin

Gmina Wolsztyn
– 5 000 000,00 zł – rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – etap I
– 8 075 000,00 z – budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra

Gmina  Przemęt
– 4 750 000,00 zł – budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P
– 1 425 000,00 zł  – budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wewnętrznej – ulicy Hubowej w m. Mochy
– 3 150 000,00 zł  – budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu

Gmina Siedlec
– 4 750 000,00 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn

Powiat Złotowski

Starostwo Powiatowe w Złotowie
– 4 250 000,00 zł- przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca
– 5 698 100,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1032P na odcinku Zakrzewo- Wersk
– 3 754 882,45 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1004P na odcinku Lotyń- Lubnica

Gmina Złotów
– 4 370 000,00 zł- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu
– 1 105 000,00 zł – przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– 4 750 000,00 zł – budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo, gm. Złotów

Gmina Miasto Złotów
– 4 500 000,00 zł – zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

Gmina i Miasto Krajenka
– 2 042 500,00 zł- przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki
– 5 310 500,00 zł – przebudowa drogi gminnej Krajenka – Pogórze

Gmina i Miasto Jastrowie
4 750 000,00 złmodernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie: 1)ul. Boczna, 2)ulica od ul. Roosevelta dojazd do firmy Precon Polska, 3)ulica na ODJ Jedności Robotniczej
7 200 000,00 złzagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu
4 750 000,00 złbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo, gmina Jastrowie ETAP I

Gmina Okonek
– 4 975 000,00 zł- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku
– 5 315 000,00 zł – rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Gmina Zakrzewo
– 5 000 000,00 zł- rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo etap I
– 1 080 000,00 zł – modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
– 1 980 000,00 zł – modernizacja budynku byłego dworca PKP

Gmina Tarnówka
– 2 550 000,00 zł- przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Tarnówka
– 2 320 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec
– 4 550 000,00 zł – budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce

Gmina Lipka
– 4 997 200,00 zł- budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
4 050 000,00 złprzebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia

Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu. Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska