#bezprzedawNIEnia

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej ruszyła kampania informacyjna poświęcona